Energiøkonomisering:
Enøknorge.no Veien til offentlig informasjon om enøk og nye fornybare energikilder
Enøk-tips med nogot attåt
NVE Norges Vassdrags- og Energiverk
Multishower Visstnok verdens beste sparedusj...
Strømkalkulator Bytte strømleverandør? Sjekk hvilken som er best!
Enova (de som tar knekken på privat enøk)

Miljø:

Bellona
Blekkulf...
Fremtiden i våre hender
Grønnguide.no Grønn hverdags nettsted. Tips til miljøvern for folk flest, i det daglige liv. (Jobben min!)
Klimakalkulator Beregn ditt økologiske fotspor! Alle kyllinger: hold dere unna denne sia
Miljøstatus.no Aktuelle norske miljøsaker
Norges Naturvernforbund
Syklistenes Landsforening
Masse andre fine miljølinker
Miljøvernforbundet
07-06-05 (Ta tiden tilbake!)
Velg Svanemerkede produkter!
Haiketorget Ekstra plass i bilen? Ut og haike? Register deg!!
GRIP - stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk